Začíname používať inteligentný glukomer CONTOUR®PLUS ONE a aplikáciu CONTOUR®DIABETES

Objavte možnosti inteligentného merania glykémie pomocou glukomera a aplikácie CONTOUR®DIABETES.

  • Play the video
Získanie glukomera
Obchod

Získanie aplikácie

Poďme na to

Poďme merať

Pozrime sa

Iba na účely diskusie. Nie sú to skutoční pacienti ani lekári.

Ak si chcete pozrieť ďalšie videá, kliknite sem.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, Glucofacts, logo No Coding a Second-Chance sú ochranné známky a registrované ochranné známky spoločnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.  App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé používanie týchto známok spoločnosťou Ascensia Diabetes Care podlieha licencii.  Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

© Copyright 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všetky práva vyhradené.

Dátum prípravy: júl 2016. Kód: G.DC.07.2016.46721