Začíname používať inteligentný glukomer CONTOURPLUS ONE a aplikáciu CONTOURDIABETES

Objavte možnosti inteligentného merania glykémie pomocou glukomera a aplikácie CONTOURDIABETES.

  • Play the video
Získanie glukomera
Obchod

Získanie aplikácie

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, Glucofacts, logo No Coding a Second-Chance sú ochranné známky a registrované ochranné známky spoločnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.  App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé používanie týchto známok spoločnosťou Ascensia Diabetes Care podlieha licencii.  Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

© Copyright 2019 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všetky práva vyhradené.

Dátum prípravy: júl 2016. Kód: G.DC.07.2016.46721