Váš diabetes pod drobnohľadom.

Nie je vždy jednoduché zvládať manažment liečby diabetu, uchovávať záznamy všetkých výsledkov glykémie a pochopiť, ako na ne vplývajú vaše aktivity. Nebolo by skvelé zjednodušiť manažment liečby diabetu pomocou systému, ktorý pomáha pochopiť, ako každodenné aktivity ovplyvňujú glykémiu?
Teraz nastal ten správny čas. Glukomer CONTOUR®PLUS ONE a aplikácia CONTOUR®DIABETES po jednoduchom vzájomnom prepojení prinášaju práve tieto výhody.
Zistite viac o svojom diabete.

  • Play the video
Získanie glukomera
Obchod

Získanie aplikácie

Nová éra inteligentného manažmentu liečby diabetu

Vďaka prepojeniu glukomera s aplikáciou v smartfóne môžete dosiahnuť zjednodušenie manažmentu liečby vášho diabetu. Výsledky glykémie zaznamenávané počas celého dňa sa môžu automaticky synchronizovať a ukladať. Postupom času môžu tieto výsledky poskytovať zmysluplné prehľady toho, ako vaše činnosti ovplyvňujú vaše hladiny glykémie, čo vám môže pomôcť lepšie porozumieť vášmu diabetu. Po celú dobu budete využívať rovnaké zariadenie, ktoré používate aj na mnoho ďalších aspektov svojho života – svoj smartfón!

Jednoducho použiteľný a mimoriadne presný inteligentný glukomer CONTOUR®PLUS ONE sa jednoducho prepojí s aplikáciou CONTOUR®DIABETES, aby sa mohli zaznamenávať všetky vami namerané hodnoty glykémie a aby vám pomáhali zvládať manažment liečby diabetu moderným spôsobom.

Tento inteligentný systém vám umožňuje upraviť svoju životosprávu tak, aby sa dosiahol optimálny manažment liečby vášho diabetu.

Objavte mnohé funkcie glukomera CONTOUR®PLUS ONE a aplikácie CONTOUR®DIABETES. >

Image: SITEASSETS SK INTRO MOBILE

Zjednodušenie manažmentu liečby diabetu

Každodenný manažment liečby diabetu môže predstavovať nepretržitú výzvu. Zistite, ako môžete pomocou inteligentného glukomera CONTOUR®PLUS ONE a aplikácie CONTOUR®DIABETES zjednodušiť manažment liečby diabetu.

Čelíte niektorým z týchto výziev?

Image: SITEASSETS SK PREVIEW
Udržiavanie prehľadu

Môžete nastaviť pripomienky meraní glykémie a pridať do denníka plánované návštevy lekára.

Získavanie presných výsledkov glykémie

Jednoducho použiteľný glukomer CONTOUR®PLUS ONE preukázateľne poskytuje pozoruhodne presné výsledky glykémie.* Rozsah najmenšej chyby splnený pre najmenej 95 % výsledkov bol na úrovni ±0,47 mmol/l alebo ±8,5 % (v porovnaní s referenčnou hodnotou YSI).

*Požiadavky na presnosť podľa normy ISO 15197:2013 (časť 6.3 a časť 8) pre in vitro systémy na monitorovanie glukózy, ktoré merajú koncentrácie glukózy vo vzorkách kapilárnej krvi, sú nasledovné: najmenej 95 % výsledkov testovaných vzoriek s koncentráciami glukózy < 5,55 mmol/l resp. ≥ 5,55 mmol/l musí spadať do rozsahu ±0,83 mmol/l alebo ±15 % od referenčného výsledku strednej referenčnej hodnoty YSI.

Plytvanie testovacími prúžkami

Odber vzoriek systémom Second-Chance® umožňuje znova aplikovať krv na testovací prúžok, ak prvá vzorka nie je dostatočná. Pomáha zabrániť nutnosti vykonať testovací odber po druhý raz a plytvaniu testovacími prúžkami.

Sledovanie dodržiavania cieľového rozsahu glykémie

Funkcia smartLIGHT® poskytuje okamžitý indikátor výsledkov glykémie, aby ste vedeli, či sú v rámci cieľového rozsahu, nad ním alebo pod ním.

Zelená farba = v rámci cieľového rozsahu    Žltá farba = nad cieľovým rozsahom    Červená farba = pod cieľovým rozsahom

Pochopenie priebehov a trendov glykémie

Jednoducho zaznamenávané hodnoty glykémie sa používajú na vytváranie vlastných priebehov a trendov pomáhajúcich vám zistiť, ako denné aktivity vplývajú na vaše výsledky.

Pochopenie vplyvu jedál a aktivít na hladiny glykémie

Môžete zaznamenávať udalosti, ako napríklad jedlá, aktivity a lieky, a tiež pridávať fotografie, poznámky alebo hlasové pripomienky pomáhajúce vám lepšie pochopiť získané výsledky.

Upozorňovanie na kriticky vysoké a kriticky nízke hladiny glykémie

Upozornenia sa aktivujú automaticky, keď sú výsledky glykémie kriticky vysoké alebo kriticky nízke. Kriticky vysoké a kriticky nízke hodnoty môžete zmeniť v aplikácii. Zmenu týchto hodnôt najprv konzultujte so svojím lekárom.

Erudovanejšie konzultácie s lekárom

Máte k dispozícii možnosť generovať správy, ktoré môžete odoslať lekárovi buď vopred, alebo si ich môžete vziať so sebou na návštevu lekára.

Jednoduché testovacie odbery

Odberové zariadenie MICROLETNEXT sa jednoducho používa a dodáva sa s glukomerom CONTOUR®PLUS ONE, aby ste mohli ľahšie začať vykonávať bezproblémové testovanie.

Ste pripravení vstúpiť do novej éry inteligentného manažmentu liečby diabetu?

Glukomer CONTOUR®PLUS ONE a aplikácia CONTOUR®DIABETES poskytujú jednoduchý spôsob manažmentu liečby diabetu.

Získanie glukomera a odberového zariadenia

Získanie aplikácie

Download on the App Store Download on the Play Store

 

Zoznam kompatibilných telefónov

Chcete zistiť viac?

Stačí, aby ste sa ešte dnes spýtali svojho lekára na nový systém glukomera CONTOUR®PLUS ONE a aplikácie CONTOUR®DIABETES a budete môcť začať vykonávať manažment liečby diabetu inteligentnejšie.

Image: SITEASSETS SK GET THE APP

1. Christiansen M et al. Accuracy and user performance evaluation of a new blood glucose monitoring system in development for use with CONTOUR™NEXT test strips. Poster presented at the 15th annual meeting of the Diabetes Technology Society (DTS); October 22–24, 2015; Bethesda, Maryland. USA. 
2. International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems Requirements for blood glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2013.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, Glucofacts, logo No Coding a Second-Chance sú ochranné známky a registrované ochranné známky spoločnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.  App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé používanie týchto známok spoločnosťou Ascensia Diabetes Care podlieha licencii.  Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

© Copyright 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všetky práva vyhradené.

Dátum prípravy: júl 2016. Kód: G.DC.07.2016.46721